Blog

Blog

Data: 30.11.2021

Tworzenie strategii marketingowej firmy

Jasną i konkretną strategię marketingową umiejscowioną w czasie powinna posiadać każda firma, która nastawia się na ciągły wzrost oraz dalszy rozwój. Należy w niej podsumować mocne i słabe strony przedsiębiorstwa...
CZYTAJ

Data: 30.11.2021

Nowa Perspektywa Unijna

Nowa Perspektywa Unijna to właściwie nic innego, jak kapitał unijny przeznaczony na działania infrastrukturalne w Polsce w latach 2021-2027. Fundusze Europejskie na lata 2021-2027 to 72,2 miliarda euro z polityki spójno...
CZYTAJ

Data: 11.09.2020

Druga edycja Akademii Menadżera MŚP dla prowadzących firmę – skorzystaj z oferty szkoleniowej i doradczej

Po raz kolejny Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wybrała organizacje, które w sposób indywidualny udzielą wsparcia dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w dziedzinie zarządzania. Wyłonieni operatorz...
CZYTAJ

Data: 09.07.2020

Dlaczego warto korzystać z dofinansowań

W początkowym etapie rozwoju przedsiębiorstwa może wystąpić problem z gromadzeniem kapitału, który jest konieczny do dalszego rozwoju firmy. Dobrym rozwiązaniem na ten problem są dofinansowania, które przy stosun...
CZYTAJ