Historie klientów

Historie klientów

Hurtownia Odzieży IFS

OPIS WSPÓŁPRACY:
Firma Hurtownia Odzieży IFS Piotr Gruda pozyskała 326 388,09 złotych w ramach projektu Re_Open UK, co umożliwiło jej rozszerzenie asortymentu, modernizację zaplecza logistycznego oraz wdrożenie nowoczesnych technologii sprzedaży, przyczyniając się do zwiększenia efektywności i konkurencyjności na rynku odzieżowym.

Fracht - Express

OPIS WSPÓŁPRACY:
Firma Fracht-Express Dagmara PiÄ™towska pozyskaÅ‚a 204 885,59 zÅ‚otych w ramach projektu Re_Open UK, co pozwoliÅ‚o na rozwój dziaÅ‚alnoÅ›ci logistycznej, modernizacjÄ™ floty transportowej oraz wdrożenie nowych technologii, zwiÄ™kszajÄ…c tym samym efektywność operacyjnÄ… i konkurencyjność firmy na rynku miÄ™dzynarodowym.

Redmond S.C. Marcin Fajst Daniel Gutowski

OPIS WSPÓŁPRACY:
Firma Redmond S.C. Marcin Fajst Daniel Gutowski pozyskała 320 789,76 złotych w ramach projektu Re_Open UK, co umożliwiło jej rozbudowę infrastruktury, wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz rozszerzenie oferty produktowej, co przyczyniło się do zwiększenia konkurencyjności i zasięgu działalności na rynku międzynarodowym.

Usługi Transportowe TransGreen Grzegorz Suknarowski

OPIS WSPÓŁPRACY:
Firma UsÅ‚ugi Transportowe TransGreen Grzegorz Suknarowski pozyskaÅ‚a 320 789,76 zÅ‚otych w ramach projektu Re_Open UK, co pozwoliÅ‚o na rozwój dziaÅ‚alnoÅ›ci, modernizacjÄ™ floty pojazdów oraz wdrożenie ekologicznych rozwiÄ…zaÅ„ transportowych, zwiÄ™kszajÄ…c tym samym efektywność i zrównoważony rozwój firmy.

International Trade Szymon Skrzypek

OPINIA O NAS:
Firma International Trade Szymon Skrzypek pozyskała 320 789,76 złotych w ramach projektu Re_Open UK.

Trans Podkarpacie

OPIS WSPÓŁPRACY:
Firma Transportowo-UsÅ‚ugowa "Trans-Podkarpacie" ZdzisÅ‚aw Maciaszek pozyskaÅ‚a 306 859,21 zÅ‚otych w ramach projektu Re_Open UK, co umożliwiÅ‚o jej inwestycje w nowoczesny sprzÄ™t transportowy, rozszerzenie zakresu usÅ‚ug oraz zwiÄ™kszenie efektywnoÅ›ci operacyjnej, przyczyniajÄ…c siÄ™ do lepszego zaspokojenia potrzeb klientów i umocnienia pozycji na rynku.

NIKA Przewóz Osób i Paczek

OPIS WSPÓŁPRACY:
Firma Nika Krajowy i MiÄ™dzynarodowy Przewóz Osób Edyta Muszler pozyskaÅ‚a 286 715,22 zÅ‚otych w ramach projektu Re_Open UK, co pozwoliÅ‚o na rozszerzenie oferty usÅ‚ug przewozowych, modernizacjÄ™ floty pojazdów oraz poprawÄ™ jakoÅ›ci obsÅ‚ugi klientów zarówno na rynku krajowym, jak i miÄ™dzynarodowym.

Moto-System PHU Jacek Lato

OPIS WSPÓŁPRACY:
Firma "Moto-System" PHU Jacek Lato pozyskała 372 118,85 złotych w ramach projektu Re_Open UK, co umożliwiło jej rozwinięcie działalności oraz wdrożenie nowych technologii, przyczyniając się do poprawy konkurencyjności na rynku międzynarodowym.

DENTICA PORADNIA STOMATOLOGICZNA JOANNA KAWCZYŃSKA

OPIS WSPÓŁPRACY:
PrzedsiÄ™biorstwo  DENTICA PORADNIA STOMATOLOGICZNA JOANNA KAWCZYŃSKA  otrzymaÅ‚o wsparcie w projekcie FELD.01.05 Konkurencyjność MÅšP na kwotÄ™ 287 444,09 zÅ‚ DziÄ™ki wspóÅ‚pracy z naszym przedsiÄ™biorstwe   firma pozyskaÅ‚a możliwość Zakupu i wdrożenia systemu automatyzacji w spóÅ‚ce.

VELAGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

OPIS WSPÓŁPRACY:
PrzedsiÄ™biorstwo  VELAGO SPÓŁKA Z OGRANICZONÄ„ ODPOWIEDZIALNOÅšCIÄ„ otrzymaÅ‚o wsparcie w projekcie FELD.01.05 Konkurencyjność MÅšP na kwotÄ™ 776 513,95 zÅ‚ 
DziÄ™ki wspóÅ‚pracy z naszym przedsiÄ™biorstwe   firma pozyskaÅ‚a możliwość Zakupu i wdrożenia systemu automatyzacji w spóÅ‚ce

Bozza Sp.z.o.o, Sp.komandytowa

OPINIA O NAS:
WspóÅ‚pracÄ™ biznesowÄ… rozpoczÄ™liÅ›my ponad rok temu. Od tego czasu Fundusze Wsparcia pozyskaÅ‚y dla naszych firm 2 dofinansowania, które zostaÅ‚y sprawnie pozyskane oraz rozliczone. Obecnie jesteÅ›my na etapie finalizacji 3 dotacji. Jestem bardzo zadowolony z tej wspóÅ‚pracy, dotacje to dla mnie nowość, a mimo to caÅ‚y proces byÅ‚ przejrzysty i zrozumiaÅ‚y - i to pomimo wielu dokumentów i deadline'ów. MogÅ‚em liczyć na fachowÄ… pomoc i obsÅ‚ugÄ™ na każdym kroku. Bez wiedzy, wsparcia i obsÅ‚ugi Funduszy Wsparcia na pewno nie bylibyÅ›my w stanie sami zrealizować żadnej z tych dotacji. Z czystym sercem polecam kontrahentom i znajomym wÅ‚aÅ›cicielom firm

BASEFINANCE

OPINIA O NAS:
Do Funduszy Wsparcia trafiÅ‚em poprzez znajomego, który bez zastanowienia poleciÅ‚ mi tÄ™ firmÄ™. Do tej pory zrealizowaliÅ›my już 3 projekty, z których jestem bardzo zadowolony. Wszystkie procesy przebiegÅ‚y sprawnie i bezproblemowo. Personel firmy byÅ‚ niezwykle uprzejmy, pomocny i gotowy odpowiedzieć na każde pytanie czy wÄ…tpliwość. Profesjonalizm, wysoka jakość usÅ‚ug, doskonaÅ‚a obsÅ‚uga klienta i etyczne podejÅ›cie do biznesu sprawiajÄ…, że zdecydowanie polecam tÄ™ firmÄ™.

M-Styl

OPINIA O NAS:
Firma Fundusze Wsparcia charakteryzuje siÄ™ wysokim poziomem kompetencji w obszarze pozyskiwania dotacji. DziÄ™ki ich zaawansowanej wiedzy na temat dostÄ™pnych programów wsparcia finansowego, udaÅ‚o nam siÄ™ skutecznie zdobyć Å›rodki na rozwój naszych projektów. WspóÅ‚praca przebiegÅ‚a sprawnie, a firma zawsze byÅ‚a gotowa do udzielenia wsparcia i odpowiedzi na nasze pytania. Bardzo polecam.

Auto Serwis Wadowicka

OPINIA O NAS:
Z FirmÄ… - Fundusze Wsparcia - wspóÅ‚pracujemy od kilku lat.
ZrealizowaliÅ›my wspólnie kilka projektów i na podstawie dotychczasowych doÅ›wiadczeÅ„ mogÄ™ powiedzieć, że dysponuje ona bardzo profesjonalnym zespoÅ‚em, który poprzez swoje dziaÅ‚ania wykazaÅ‚ siÄ™ stuprocentowÄ… skutecznoÅ›ciÄ… w osiÄ…ganiu zaÅ‚ożonych celów.

Bogusław Madej.

AGNIESZKA GŁOWACKA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA

OPINIA O NAS:
Rzetelnie poprowadzone szkolenia i wykwalifikowana kadra szkoleniowa. Wiedza, którÄ… zdobyÅ‚am bardzo mi pomogÅ‚a ukierunkować rozwój firmy. Polecam serdecznie!

Firma Magi s.c. Maria Zdebska, Agnieszka Gomułka

OPINIA O NAS:
Åšwietny kontakt, idealnie dobrane wsparcie i doskonale prowadzone szkolenia. Polecam. Profesjonalizm.

Ecopless Sp. z o.o.

OPINIA O NAS:
Polecam wszystkim Fundusze Wsparcia. Wszystkie świadczone usługi są wykonywane na wysokim poziomie z bardzo dobrze wykwalifikowaną kadrą. Podejście kadry dla klienta jest profesjonalne. Gorąco polecam

Studio Figura Sosnowiec Zagórze Magya Magdalena Kamińska.

OPINIA O NAS:
Ciekawe szkolenia, bardzo spersonalizowane. Polecam!

Promo VISION - gadżety i tekstylia reklamowe

OPINIA O NAS:
Polecam, korzystałem z usług firmy. Wszystko przebiegło bardzo profesjonalnie, zgodnie z ustaleniami. Jestem zadowolony z poziomu obsługi.

NEW AGE massage & skin therapy

OPINIA O NAS:
Polecam serdecznie wspóÅ‚pracÄ™ z tÄ… firmÄ…. Trenerzy sÄ… doÅ›wiadczeni i z dużą wiedzÄ… w zakresie marketingu / social mediów. Kontakt mailowy i telefoniczny na wysokim poziomie. Warsztaty dajÄ…ce mnóstwo wiedzy i orientacji nawet dla laików. Moja dziaÅ‚alność zaczęła osiÄ…gać lepsze wyniki na rynku juz w trakcie szkoleÅ„. Warto.