Data: 19.11.2023

Adaptacyjność pracodawców i pracowników

Kwestia adaptacyjności dotyka całej organizacji i decyduje o jej przetrwaniu, szczególnie w kryzysowaych czasach. Bardzo istotna  jest ocena warunków środowiska i dostosowanie procesów oraz kultury organizacji do aktualnej sytuacji rynkowej. Współczesny pracodawca /  pracownik powinien umieć podejmować ryzyko, odrzucać lęki i zmieniać kierunek, jeśli zachodzi taka potrzeba. Adaptacja odgrywa także ważną rolę w zarządzaniu, gdyż występuje silna korelacja z umiejętnościami rozwiązywania konfliktów oraz zdolnościami negocjacyjnymi.

Celem realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu jest umożliwienie wsparcia szkoleniowego w ramach Bazy Usług Rozwojowych, dzięki czemu osoby dorosłe będą mogły nabyć wiedzę i umiejętności niezbędną do dostosowania do aktualnych wymogów rynku, a także pozyskać nowe kwalifikacji i kompetencje niezbędnych do budowania przewagi konkurencyjnej województwa opolskiego. Projekt umożliwi także podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zwiększy efektywność wykorzystania zasobów ludzkich regionu. Głównym celem jest wsparcie procesu dostosowania pracodawców i ich pracowników do zachodzących na rynku zmian (dostosowanie środowiska pracy za pomocą tzw. usług rozwojowych).

Kto może otrzymać dotację?
Mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa działające w branżach o największym potencjale kreowania nowych miejsc pracy, wskazanych jako preferowane specjalizacje regionalne dla województwa opolskiego.

Jakie kwoty?
Poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej nie przekroczy 80%, a maksymalna kwota dofinansowania jednej osoby wyniesie 9 500zł.
Dofinansowanie przysługujące na firmę: 50 000zł

Forma wsparcia
Refundacja

Na co można przeznaczyć środki?
Wsparcie szkoleniowe w ramach Bazy Usług Rozwojowych

„Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana”. Te słowa wypowiedział Heraklit z Efezu, który był greckim filozofem żyjącym w czasach p.n.e.. Grek pasjonował się koncepcją zmiany jako centralnego elementu świata. W starożytnej Grecji Heraklit zauważył, że nie możemy wejść do tej samej wody dwa razy. Wszystko jest płynne i ulega zmianom. Należy jednak zwrócić uwagę, na to iż zmiana powinna równać się uczeniu się oraz akceptacji okoliczności, które nas spotykają. Zdolność adaptacji jest kluczową umiejętnością zarówno dla pracowników, jak i pracodawców w stale zmieniającym się i dynamicznym środowisku pracy.

Michael Rock - profesor, ekspert z dziedziny inteligencji emocjonalnej z Toronto, porównał proces adaptacji do lotu wielkiego ptaka. Ptak, który pozwala się unosić pędom wiatru i wykorzystuje jego siłę. Te ptaki, o rozchylonych szeroko skrzydłach ujeżdżają wiatr. Na dodatek z lotu ptaka widzimy dużo więcej. Profesor zachęca do nabywania doświadczeń, aby wznosić się coraz wyżej.

Poniżej zaprezentowano kilka strategii zwiększania zdolności adaptacyjnych:
1. Przyjęcie nastawienia na rozwój:
Przyjmij sposób myślenia, który postrzega wyzwania jako okazje do nauki i rozwoju. Postrzegaj niepowodzenia jako tymczasowe i skup się na ciągłym doskonaleniu.
2. Rozwijaj nawyk uczenia się:
Pielęgnuj nawyk ciągłego uczenia się. Bądź na bieżąco z trendami w branży, nowymi technologiami i najlepszymi praktykami. Korzystaj z kursów online, warsztatów i seminariów, aby zdobywać nowe umiejętności.
3. Bądź otwarty na informacje zwrotne:
Aktywnie szukaj informacji zwrotnych od współpracowników, przełożonych i kolegów. Używaj informacji zwrotnych jako narzędzia do samodoskonalenia i traktuj je jako cenne źródło informacji do dostosowywania się do zmian.
4. Doskonalenie umiejętności rozwiązywania problemów:
Doskonal swoje umiejętności rozwiązywania problemów. Ćwicz rozbijanie złożonych kwestii na mniejsze, łatwiejsze w zarządzaniu elementy. Rozwijaj kreatywne myślenie i szukaj wielu rozwiązań danego problemu.
5. Sprawna komunikacja:
Ćwicz jasną i skuteczną komunikację. Dostosuj swój styl komunikacji do różnych odbiorców. Korzystaj z nowych technologii i platform komunikacyjnych.
6. Budowanie odporności:
Rozwijaj odporność emocjonalną, aby radzić sobie ze stresem i niepowodzeniami. Skoncentruj się na budowaniu sieci wsparcia, która pomoże ci radzić sobie z wyzwaniami.
7. Szukaj nowych doświadczeń:
Wyjdź ze swojej strefy komfortu i podejmuj nowe wyzwania. Zgłaszaj się na ochotnika do projektów, dzięki którym poznasz różne aspekty swojej pracy lub branży.

Umiejętność dostosowania się do zmiennych warunków wiąże się z korzyściami:
  • pozwala nam przygotować się na przyszłość, 
  • latwość rozwiązywania problemów, 
  • korzystnie wpływa na nasze samoppoczucie psychiczne a także na perspektywy osobiste i zawodowe.