Dotacje dla rolników

Ogólnokrajowe projekty dedykowane dla sektora rolnictwa. Rozwiń swoje gospodarstwo z wykorzystaniem środków z Unii Europejskiej. Wydatkami kwalifikowalnymi w projektach są zakupy maszyn, sprzętu, linii technologicznych, oprogramowania, instalacji. Projekty są dofinansowane do 100% kosztów.

kpo-wsparcie-w-zakresie-rolnictwa-4-0
kpo-male-przetworstwo
odnawialne-zrodla-energii

KPO: Wsparcie w zakresie rolnictwa 4.0

Pomoc udzielana jest w ramach „Inwestycji na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu” i pochodzi z Kr...
CZYTAJ

KPO – małe przetwórstwo

A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu”, objętej Krajowym Planem Odbudowy i Z...
CZYTAJ

Odnawialne źródła energii

I.10.2 Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej. Pomoc skierowana do rolników. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarstwie może nie tylko zmniejszyć w...
CZYTAJ