Dotacje dla rolników

Ogólnokrajowe projekty dedykowane dla sektora rolnictwa. Rozwiń swoje gospodarstwo z wykorzystaniem środków z Unii Europejskiej. Wydatkami kwalifikowalnymi w projektach są zakupy maszyn, sprzętu, linii technologicznych, oprogramowania, instalacji. Projekty są dofinansowane do 100% kosztów.

kpo-wsparcie-w-zakresie-rolnictwa-4-0
kpo-eur-ma-e-przetw-rstwo
odnawialne-r-d-a-energii

KPO: Wsparcie w zakresie rolnictwa 4.0

Pomoc udzielana jest w ramach „Inwestycji na rzecz dywersyfikacji i skracania Å‚aÅ„cucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odpornoÅ›ci podmiotów uczestniczÄ…cych w Å‚aÅ„cuchu” i pochod...
CZYTAJ

KPO – małe przetwórstwo

A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania Å‚aÅ„cucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odpornoÅ›ci podmiotów uczestniczÄ…cych w Å‚aÅ„cuchu”, objÄ™tej Krajowym Planem Odbu...
CZYTAJ

Odnawialne źródła energii

I.10.2 Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywnoÅ›ci energetycznej. Pomoc skierowana do rolników. Wykorzystanie odnawialnych źródeÅ‚ energii w gospodarstwie może nie tylko zmniejsz...
CZYTAJ