Data: 02.11.2023

Akademia Menadżera - HR

 "Akademia Menedżera HR" - jest to projekt szkoleniowo - doradczy, który pomaga doskonaleniu umiejętności menedżerskich.Projekt ten jest dedykowany menedżerom, którzy chcą poprawić swoje umiejętności, obejmujące obszar strategiczny, jak i interpersonalny.

Szkolenie obejmuje wiele kluczowych zagadnień, m.in. takich jak:
-zarządzanie procesami zdalnymi i hybrydowymi działów handlowych (szkolenia sprzedażowe),
- wykorzystanie narzędzi marketingowych, aplikacji i systemów informatycznych (Social media, Google Analitycs, systemy CRM i ERP),
- wdrażanie nowych modeli i form organizacji pracy dla kadry menadżerskiej,
- doradztwo strategiczne pod kątem kierunku rozwoju działalności,
- delegowanie zadań i obowiązków,
- efektywna komunikacja w zespole,
- analiza procesów wewnątrz firmy. 

Projekt ten jest skierowany do przedsiębiorców, menedżerów oraz zespołów i pracowników z sektora MŚ

Kwota dofinansowania: do 120 tysięcy
Typ dofinansowania: Refundacja
Procent dofinansowania: do 100%Podnoszenie kwalifikacji zawodowych to zarówno inwestycja w rozwój osobisty jak i ponoszenie swojej wartości w firmie oraz na rynu pracy. Podnoszenie umiejętności zawodowych to ciągły proces, który obejmuje połączenie samodzielnego uczenia się, praktycznego zastosowania i poszukiwania możliwości rozwoju.

Menedżer HR odgrywa kluczową rolę w organizacji, koncentrując się na zarządzaniu kapitałem ludzkim i zapewnieniu skutecznego funkcjonowania procesów HR. 
Podobnie jak profesjonaliści w każdej dziedzinie, powinni nieustannie dążyć do doskonalenia swoich umiejętności z kilku powodów:
  • środowisko biznesowe nieustannie ewoluuje ze względu na postęp technologiczny, zmiany demograficzne siły roboczej i zmiany trendów branżowych. Menedżerowie HR muszą dostosowywać się do tych zmian poprzez zdobywanie nowych umiejętności, aby skutecznie radzić sobie z pojawiającymi się wyzwaniami.
  • przepisy i regulacje dotyczące zatrudnienia podlegają zmianom. Menedżerowie HR muszą być na bieżąco z najnowszymi wymogami prawnymi, aby zapewnić, że organizacja przestrzega przepisów prawa pracy oraz utrzymuje etyczne i uczciwe praktyki zatrudnienia.
  • technologia szybko się rozwija, oferując nowe narzędzia i systemy do pozyskiwania talentów, zarządzania wydajnością i analizy danych. Ciągły rozwój umiejętności pozwala menedżerom HR wykorzystać te technologie do usprawnienia procesów i ulepszenia funkcji HR.
  • w erze globalizacji menedżerowie HR często mają do czynienia z różnorodnymi i wielokulturowymi pracownikami. Rozwijanie kompetencji kulturowych i zrozumienie globalnych praktyk HR są niezbędne do skutecznego zarządzania talentami w czasach globalizacji.