Data: 11.09.2020

Druga edycja Akademii Menadżera MŚP dla prowadzących firmę – skorzystaj z oferty szkoleniowej i doradczej

Po raz kolejny Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wybrała organizacje, które w sposób indywidualny udzielą wsparcia dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w dziedzinie zarządzania. Wyłonieni operatorzy zweryfikują luki kompetencyjne oraz potrzeby kadry menedżerskiej i osób, które do niej predestynują. Badania te pomogą w doborze właściwych usług szkoleniowych i doradczych, gdzie na każdą można otrzymać 7,5 tys. złotych dofinansowania z europejskich funduszy udzielanych w ramach programu „Wiedza Edukacja Rozwój”.

Sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw ma szansę skorzystać z wyselekcjonowanych programów doradczo-szkoleniowych w dziedzinie zarządzania firmą i uzyskać na ten cel refundację – wszystko dzięki drugiej edycji Akademii Menadżera MŚP. Odpowiednie zarządzanie firmą jest kluczowe z punktu widzenia zachowania długofalowej konkurencyjności na rynku, a wzięcie udziału w ww. programie może okazać się niezbędnym determinantem rozwoju przedsiębiorstwa.
Wybrani operatorzy pośredniczą w doborze oferty, w procesie rozliczania i refundacji kosztów doradztwa oraz szkolenia. Jednak, jak w przypadku każdego dofinansowania, trzeba spełnić pewne warunki, a dwoma głównymi są: usługi doradczo-szkoleniowe muszą znajdować się w Bazie Usług Rozwojowych oraz mieścić w opisie uniwersalnych kompetencji menadżerskich.

Wybrani operatorzy, obsługujący i udzielający wsparcia w ramach Akademii Menadżera MŚP 2 w pięciu makroregionach obejmujących Polskę, to:
  1. Woj. warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie – ProcessTeam Sp. z o.o., ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa,
  2. Woj. mazowieckie i lubelskie – Krajowa Izba Gospodarcza, ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa,
  3. Woj. małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie – Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej, Pl. Ks. Poniatowskiego 2, 27-600 Sandomierz,
  4. Woj. łódzkie, opolskie i śląskie – Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 34, 90-135 Łódź,
  5. Woj. wielkopolskie, zachodniopomorskie, lubuskie i dolnośląskie – Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu, ul. Żmigrodzka 41/49, 60-171 Poznań.

Kto i jak może skorzystać z Akademii Menadżera MŚP?

Z pewnością z projektu mogą skorzystać firmy, które brały udział w pierwszej edycji. Projekt przeznaczony jest dla właścicieli firm, ich kadr kierowniczych oraz osób, wobec których istnieją plany awansu na stanowisko kierownicze. Druga edycja Akademii pozwala na przeszkolenie ponad 4 tysięcy osób.
Aby skorzystać z projektu, należy wypełnić formularz dostępny na stronie PARP – nabór wniosków będzie trwał do 31 maja 2022 roku. Operatorzy zostaną przyporządkowani odpowiednio do adresu zgłoszonego przedsiębiorstwa.

Kwota wsparcia

Wysokość dofinansowania zależna jest od wielkości przedsiębiorstwa i makroregionu. Może być ono udzielone w wysokości do 80% wartości netto usług doradczo-szkoleniowych, czyli 20% i podatek VAT muszą zapłacić firmy, które biorą udział w Akademii. Ponadto, w zakresie usług szkoleniowych i doradczych ustalono limity kosztów na osobogodzinę. W zakresie szkoleń limit kwoty wsparcia wynosi 140 zł netto, a w zakresie usług doradczych 200 zł netto.

Źródło: parp.gov.pl