Data: 14.11.2023

Transformacja cyfrowa polskich MŚP

Cyfrowa transformacja to nie tylko aktualny trend; to ciągła i ewoluująca podróż, w którą wyruszają organizacje, aby pozostać istotnymi, konkurencyjnymi i odpornymi w szybko zmieniającym się krajobrazie ery cyfrowej.  W odpowiedzi na potrzeby nowoczesnych przedsiębiorstw Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. uruchamia nowy projekt grantowy  o nazwie "Dig.IT. Transformacja cyfrowa polskich MŚP".
Ze wsparcia mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) w Polsce w zakresie transformacji cyfrowej, aby zwiększyć ich konkurencyjność na rynku.

Obszary transformacji cyfrowej wspierane w części grantowej projektu:
 • Automatyzacja procesów i analityka biznesowa,
 • Cyfrowa sprzedaż i kontakt z klientem,
 • Wykorzystanie rozwiązań chmurowych,
 • Wykorzystanie sztucznej inteligencji i uczenie maszynowe,
 • Cyberbezpieczeństwo,
 • Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych.

Finansowanie projektu: 
Wysokość minimalna dofinansowania: 40 tysięcy euro
Wysokość maksymalna dofinansowania: 200 tysięcy euro
Poziom dofinansowania: do 70%

Transformacja cyfrowa to integracja technologii cyfrowych z różnymi aspektami operacji biznesowych, procesów i działań w celu fundamentalnej zmiany sposobu, w jaki organizacje dostarczają wartość swoim klientom, pracownikom i interesariuszom. Obejmuje ona przyjęcie cyfrowych narzędzi, technologii i strategii w celu zwiększenia wydajności, usprawnienia procesu decyzyjnego i utrzymania konkurencyjności w szybko zmieniającym się cyfrowym krajobrazie.

Transformacja cyfrowa oferuje wiele korzyści organizacjom z różnych branż, umożliwiając im dostosowanie się do zmieniającego się krajobrazu cyfrowego i uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Poniżej zaprezentowano kilka kluczowych zalet transformacji cyfrowej:
 • Usprawnienie procesów poprzez automatyzację zmniejsza liczbę zadań wykonywanych ręcznie, minimalizuje liczbę błędów i zwiększa ogólną wydajność operacyjną.
 • Dostęp do danych w czasie rzeczywistym i zaawansowanej analityki umożliwia świadome i oparte na danych podejmowanie decyzji, usprawniając planowanie strategiczne i realizację.
 • Wykorzystanie danych i technologii w celu zapewnienia spersonalizowanych doświadczeń klientów, co prowadzi do zwiększenia ich satysfakcji i lojalności.
 • Oferowanie płynnych interakcji w różnych kanałach cyfrowych zwiększa zaangażowanie i dostępność klientów.
 • Wykorzystanie narzędzi i technologii cyfrowych wspiera kulturę innowacji, pomagając organizacjom wyprzedzać konkurencję.
 • Transformacja cyfrowa może prowadzić do rozwoju unikalnych produktów, usług lub modeli biznesowych, które wyróżniają organizacje na rynku.
 • Przejście na usługi w chmurze eliminuje potrzebę posiadania rozległej infrastruktury fizycznej, zmniejszając nakłady inwestycyjne.
 • Cyfrowe narzędzia do współpracy usprawniają komunikację i pracę zespołową, zwiększając ogólną produktywność pracowników.
 • Transformacja cyfrowa ułatwia pracę zdalną, przyczyniając się do lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym i zwiększając satysfakcję z pracy.